Pressupostos Participatius 24

Fases del procés

Presentación de propuestas
FASE I: Participación Ciudadana. Estudio de viabilidad de las propuestas por parte del Ayuntamiento
FASE II: Servicios técnicos, jurídicos. Estudio de viabilidad de las propuestas por parte del Ayuntamiento.
Publicación propuestas seleccionadas
Votación de las propuestas

L'Ajuntament de Benissa, en el seu compromís d'incrementar la col·laboració i la participació de la ciutadania en la presa de decisions sobre la gestió municipal, treballa perquè veïnes i veïns d'esta ciutat puguen donar a conéixer la seua opinió sobre les polítiques i projectes més importants d'esta institució i tinguen capacitat de decisió sobre ells.

 

1. Els pressupostos participatius d'inversions.

L'Ajuntament de Benissa, en la seua potestat de consultar a la ciutadania sobre qualsevol qüestió d'interés local, amb la finalitat de sol·licitar la seua opinió i garantir la seua participació efectiva en els assumptes públics , aposta per posar en marxa mecanismes de democràcia participativa, com ara els Pressupostos Participatius d'Inversions.

Així mateix, l'Ajuntament de Benissa aposta pel coneixement, el compromís polític i ètic de Benissa amb els ODS, l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana per a convertir-los en referències transversals de les polítiques públiques de la ciutat.

L'Agenda 2030, des del seu principi d'universalitat, establix responsabilitats per a tots els països i per a tots els nivells de govern amb la finalitat de contribuir a la solució dels grans reptes globals i locals que ens afligixen. L'Ajuntament de Benissa, com a nivell d'administració més pròxima al ciutadà, li permet transformar l'agenda local en un marc d'acció concret i capaç d'articular solucions, des d'i en el local, als grans desafiaments que enfronta la humanitat, integrant els seus objectius i metes en el nostre context particular, així com contribuint al fet que la ciutadania siga partícip del seu coneixement i implementació.

Els Pressupostos Participatius atenen els principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l'interés col·lectiu, diversitat, debat públic, igualtat i no discriminació, inclusió, eficiència, protecció de les dades de caràcter personal i rendició de comptes. 

Estos principis constituïxen obligacions per a l'Ajuntament i drets i garanties per a les veïnes i veïns que participen en el procés de pressupostos participatius.

És important assenyalar que el present procés de Pressupostos Participatius s'anirà construint des del diàleg consensuat de l'administració municipal amb la ciutadania, la qual cosa afavorix el seu protagonisme en la presa de decisions sobre el seu entorn directe, promovent la modernització de la gestió pública. El procés en si mateix és una oportunitat d'aprenentatge compartit entre l'Ajuntament i les veïnes i veïns d'esta ciutat.

1.1. Què són els Pressupostos Participatius d'Inversions

Els Pressupostos Participatius d'Inversions són un instrument de democràcia directa que permet a les veïnes i veïns de Benissa involucrar-se en la presa de decisions respecte a l'execució d'una part del pressupost municipal destinat a realitzar inversions.

És un procés que convida a participar i incorporar les propostes i opinions de la ciutadania en la gestió municipal a l'hora de definir el destí d'una part dels recursos públics municipals d'inversions, en este cas, per a l'exercici pressupostari de 2025.

1.2. Calendari i fases dels Pressupostos Participatius d'Inversions.

Les fases del procés de pressupostos participatius, en les quals les veïnes i els veïns poden participar de diferents maneres i amb diferents graus d'implicació, són les següents:

  1. Presentació de les propostes de projectes d'inversió. Del 15 d'abril al 31 de maig de 2024
  2. Informació al Consell Econòmic i Social (CES). Del 3 al 8 de juny de 2024
  3. Estudi de viabilitat de les propostes per part de l'Ajuntament. Del 10 de juny al 10 de setembre de 2024
  4. Votació ciutadana. Del 15 al 30 de setembre de 2024

Les dates indicades en les presents Bases Reguladores podran ser modificades per l'Ajuntament de Benissa, mitjançant una comunicació prèvia a través dels canals municipals pertinents, en cas d'interés públic, necessitat o circumstàncies sobrevingudes.

1.3. Com participar en els Pressupostos Participatius d'Inversions?

Les veïnes i els veïns de la ciutat poden participar de les següents maneres:

  1. Proposant projectes d'inversió.
  2. Votant.

1.4. Pressupost. Dotació

A fi d'incorporar la participació proactiva de la ciutadania en la presa de decisions sobre polítiques públiques, es proposa que el destí de 500.000 €m del pressupost municipal per a inversions per a l'exercici 2025 siga decidit de forma participada amb els veïns i veïnes de la ciutat

1.5. Compromisos del Govern Municipal.

El Govern Municipal, que ha pres la decisió d'aprovar que una part de l'aplicació pressupostària d'inversions siga executada de manera consultiva amb la ciutadania, es compromet a dur a terme l'execució d'esta despesa tenint en compte els resultats dels presents Pressupostos Participatius, sempre que s'atenga els criteris tècnics de viabilitat dels projectes i els límits econòmics disponibles.

Per tant, els compromisos es concreten en:

PHOTO-2024-03-21-17-02-59 (1).jpg

Calendari

Localització